Direktion / Abteilungen

 

Direktion

  Telefon:
 +49 3731 39-
 E-Mail
 Kandler, Susanne
 (Direktorin)
 2949 Susanne [dot] Kandleratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Ebert, Karina
 (stellv. Direktorin)
 4318 Karina [dot] Ebertatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Kuhnert, Dana, Dr.
 (stellv. Direktorin)
 2819 Dana [dot] Kuhnertatub [dot] tu-freiberg [dot] de

 


Querschnittsgebiete

  Telefon:
 +49 3731 39-
 E-Mail
Fortbildung & Personalentwicklung: 
N.N.  
Ausbildung: 
 Göhler, Ilka 2816 / 2827 Ilka [dot] Goehleratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Obst, Martina 4327 Martina [dot] Obstatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Öffentlichkeitsarbeit: 
 Schwarz, Heike 3275 Heike [dot] Schwarzatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Informationskompetenz: 
 Ebert, Karina 4318 / 4360 Karina [dot] Ebertatub [dot] tu-freiberg [dot] de

 


Zentralabteilung

 Abteilungsleiterin: Kandler, Susanne
  Telefon:
 +49 3731 39-
 E-Mail
Informationstechnologie: 
 Löwe, Oliver
 (Teamleiter)
 3261 Oliver [dot] Loeweatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Bräuer, Tobias 2294 Tobias [dot] Braeueratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Kugler, Jens 3257 Jens [dot] Kugler1atub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Reichelt, Philipp 3283 Philipp [dot] Reicheltatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Schwarz, Heike 3275 Heike [dot] Schwarzatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Verwaltung: 
 Sekretariat:
  Linke, Steffi
 2959 unibibatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Post:
 Förster, Lisa
 3232 Lisa [dot] Foersteratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Weiße, Sandra 3232 Sandra [dot] Weisseatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Haushalt:
 Wunderlich, Dorothée
 2745 Dorothee [dot] Wunderlichatub [dot] tu-freiberg [dot] de

 


Abteilung Benutzung

 Abteilungsleiterin: Ebert, Karina
  Telefon:
 +49 3731 39-
 E-Mail
Auskunft
 Dämmig, Claudia 4360 / 3266 auskunftatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Ebert, Karina 4360 / 4318 auskunftatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Ausleihe:
 Förster, Lisa 2816 / 2966 Lisa [dot] Foersteratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Göhler, Ilka 2816 / 2827 Ilka [dot] Goehleratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Vogel, Sarah 2816 / 2827 Sa [dot] Vogelatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Magazin:
 Wunderlich, Dorothée 4351 / 2745 Dorothee [dot] Wunderlichatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Lieferdienste: 
 Feldmann, Cornelia 2818 fernleiheatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Dezentraler Standort:
 Berger, Birgit
 (Zw 7/3 - Chemieingenieurwesen / Energieverfahrenstechnik)
 4527
 (Mittwoch)
 Birgit [dot] Bergeratub [dot] tu-freiberg [dot] de

 


Abteilung Medienbearbeitung

 
  Telefon:
 +49 3731 39-
 E-Mail
Monographien, E-Books:
(Teamleiterin: Susanne Scholze)
 Berge, Anika 4316 Anika [dot] Bergeatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Berger, Birgit 4357 Birgit [dot] Bergeratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Börner, Sandra 4353 Sandra [dot] Boerneratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Eckardt, Elke 3233 Elke [dot] Eckardtatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Forberg, Sibylle 4356 Sibylle [dot] Forbergatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Geßler, Ulrike 4326 Ulrike [dot] Gessleratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Lippmann, Ines 2968 Ines [dot] Lippmannatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Morgenstern, Silke 4332 Silke [dot] Morgensternatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Scholze, Susanne3234 Susanne [dot] Scholzeatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 erwerbatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Zeitschriften & E-Journals, Datenbanken, Open Access, Tausch:
(Teamleiterin: Simone Peschel)
 Kulke, Ina 4335 Ina [dot] Kulkeatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Nagel, Stefanie, Dr. 2480 Stefanie [dot] Nagelatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Obst, Martina 4327 Martina [dot] Obstatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Peschel, Simone 3165Simone [dot] Peschelatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Weiße, Sandra 4354 Sandra [dot] Weisseatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Open Access: 
 Obst, Martina 4327 Martina [dot] Obstatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Rau, Cornelia 3383 Cornelia [dot] Rauatub [dot] tu-freiberg [dot] de
Tausch: 
 Rau, Cornelia 3383 Cornelia [dot] Rauatub [dot] tu-freiberg [dot] de

 


Abteilung Fachreferate / Bestandsaufbau

 Abteilungsleiterin: Kuhnert, Dana, Dr.
  Telefon:
 +49 3731 39-
 E-Mail
 Hübler, Conrad, Dr.
 (Naturwissenschaften)
4359 Conrad [dot] Huebleratub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Illgen, Alexandra, Dr.
 (Werkstoffwissenschaft / Werkstofftechnologie)
 4359 Alexandra [dot] Illgenatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Kuhnert, Dana, Dr.
 (Wirtschafts- und Rechtswissenschaften)
 2819 Dana [dot] Kuhnertatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Reichel, Patrick
 (Mathematik / Informatik)
 4363 Patrick [dot] Reichelatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Sosinski, Franziska (MuSch)
 (Maschinenbau / Energietechnik ; Verfahrenstechnik)
  Franziska [dot] Sosinskiatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Stumm, Andreas, Dr.
 (Geowissenschaften)
 4315 Andreas [dot] Stummatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Wagenbreth, Bernhard
 (Geotechnik / Bergbau / Markscheidekunde)
 3526 Bernhard [dot] Wagenbrethatub [dot] tu-freiberg [dot] de

 


Abteilung Wissenschaftlicher Altbestand

 Abteilungsleiterin: Kandler, Susanne
  Telefon:
 +49 3731 39-
 E-Mail
 Kugler-Kießling, Angela 4358 / 2274 Angela [dot] Kiesslingatub [dot] tu-freiberg [dot] de
 Nagel, Stefanie, Dr. 2480 Stefanie [dot] Nagelatub [dot] tu-freiberg [dot] de

 


Auszubildende

  Telefon:
 +49 3731 39-
 E-Mail