VI INOVACE PRO UDRŽITELNÉ PRODUKTY

I CO JE UHLÍK?
II UHLÍKOVÉ DILEMA
III POTŘEBUJEME UHLÍKOVOU REVOLUCI!
IV NÁŠ INSTITUT
V TECHNOLOGIE PRO UHLÍKOVOU TRANSFORMACI
VI INOVACE PRO UDRŽITELNÉ PRODUKTY

Udržitelné chemické produkty

Dnes: LineárníPlasty

In the German chemical industry, 15.5 million tons of crude oil and petroleum products are used yearly to manufacture plastics and basic chemicals.1 At the end of their lifespan, plastic waste is incinerated which results in around 13 million tons of CO₂ being released into the atmosphere.2

Grafik_linearplastik_heute

Naše vize: OběhovéPlasty

Plasty se již nebudou spalovat, ale využívat jako surovina pro další produkci chemického průmyslu. To znamená, že se uhlíkaté odpady vrátí zpět do uhlíkového oběhu. Takový přechod od lineárního hospodářství k uhlíkovému oběhovému hospodářství by snížil emise CO₂ v Německu až o 33 milionů tun CO₂ v roce 2030 a až o 56 milionů tun CO₂ v roce 2050.2

Grafik Lineare Plastik Zukunft


Udržitelné pohonné látky

Dnes: Fosilní paliva

V Německu se ročně vyrobí 84 milionů tun pohonných hmot z dovážené ropy.³ Přitom se v dopravním sektoru vyprodukuje 170 milionů tun CO₂.4 Dnešní spalovací motory by měly být v budoucnu nahrazeny elektromobily a vodíkovými automobily (palivové články). To však není možné ve všech oblastech dopravy, např. v letecké, lodní nebo těžké nákladní dopravě. Pohonné látky s nízkým obsahem CO₂ tak budou zapotřebí i v budoucnosti.

 

Grafik Fossile Kraftstoffe HEUTE

Naše vize: Zelené pohonné látky

Dřevěné odpady mohou být využity na výrobu paliv s nízkými emisemi CO₂. V Německu je v současnosti spalováno 7,8 milionů tun dřevěného odpadu,5 ze kterého by bylo možné vyrobit 2,1 milionů tun zelených paliv a zabránit tak emisím až 6,8 milionů tun CO.

Grafik Grüne Kraftstoffe ZUKUNFT


Vodík pro nízkouhlíkové hospodářství

Dnes: Vodík z fosilního zemního plynu

V Německu se pro chemický průmysl ročně vyprodukuje 471 tis. tun vodíku ze zemního plynu.6 Přitom se do atmosféry dostane 5 milionů tun CO₂.7

Wasserstoff aus fossilem Erdgas - HEUTE

Naše vize: Vodík BEZ emisí CO₂

Vodík bez emisí CO₂ lze udržitelně získat
(1) elektrolýzou vody s obnovitelnou elektřinou,
(2) pyrolýzou metanu s obnovitelnou elektřinou a
(3) pyrolýzou biometanu s obnovitelnou elektřinou.
Procesy (1) & (2) jsou uhlíkově neutrální, proces (3) vykazuje dokonce negativní emise CO₂, tzn. že CO₂ je odebírán z atmosféry.

Grafik Wasserstoff ohne CO2 Emissionen ZUKUNFT


Na vrchol

Pověření

  1. Verband der chemischen Industrie (VCI) e.V.: Daten und Fakten zur Rohstoffbasis der Chemieindustrie, published: November 22, 2019; https://www.vci.de/vci/downloads-vci/top-thema/daten-fakten-rohstoffbasis-chemieindustrie.pdf (accessed February 20, 2020)
  2. Berechnungen der TU Bergakademie Freiberg (Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen, Professur für Energieverfahrenstechnik und thermische Rückstandsbehandlung) innerhalb des BMBF-Verbundvorhabens StoKo: Nachhaltigkeitsbewertung von Konzepten für die Kohlenstoffkreislaufwirtschaft unter Einbindung der stofflichen Braunkohlenutzung; Förderkennzeichen 03SF0559B; Laufzeit: 01.04.2018 – 31.08.2019
  3. Mineralölwirtschaftsverband (MWV) e.V.: Jahresbericht 2019 – Neue Technologien für mehr Klimaschutz; https://www.mwv.de/wp-content/uploads/2019/11/MWV_Jahresbericht_2019_Web_191219.pdf (accessed February 20, 2020); p. 70
  4. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU): Klimaschutz in Zahlen – Fakten, Trends und Impulse deutscher Klimapolitik, Ausgabe 2019; Berlin, 2019; https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutz_zahlen_2019_broschuere_bf.pdf (accessed February 20, 2020); p. 37
  5. Statistisches Bundesamt: Umwelt - Abfallentsorgung 2017; Fachserie 19, Reihe 1; published: 25.06.2019; https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Publikationen/Downloads-Abfallwirtschaft/abfallbilanz-pdf-5321001.pdf?__blob=publicationFile (accessed February 20, 2020)
  6. Verband der chemischen Industrie (VCI) e.V.: Chemiewirtschaft in Zahlen 2019; Coburg, August 2019; https://www.vci.de/vci/downloads-vci/publikation/chemiewirtschaft-in-zahlen-print.pdf (accessed February 20, 2020)
  7. Thinkstep gmbH: GaBi Professional database, Version 9.2; release date: 2019-07-09