IV NÁŠ INSTITUT

I CO JE UHLÍK?
II UHLÍKOVÉ DILEMA
III POTŘEBUJEME UHLÍKOVOU REVOLUCI!
IV NÁŠ INSTITUT
V TECHNOLOGIE PRO UHLÍKOVOU TRANSFORMACI
VI INOVACE PRO UDRŽITELNÉ PRODUKTY

Kdo jsme?

Institut pro Energetické procesní inženýrství a Chemické inženýrství

Logo EVT

Katedra Energetické procesní inženýrství a
termické zpracování odpadů (EVT)

Logo RT

Katedra Reakční inženýrství (RT)

Foto Prof. Meyer

Foto Prof. Kureti
 • Výroba syntézního plynu z uhlíkatých odpadů
  (např. plastů, starého dřeva, mořského odpadu, směsného odpadu)
 • Vývoj termochemických transformačních technologií
  (pyrolýza a zplyňování)
 • Vývoj nových hodnotových řetězců pro oběhové uhlíkové hospodářství
 • Virtualizace a optimalizace procesů
 • Průzkum veřejného mínění, vědecká a technická komunikace

 • Odstraňování škodlivin z odpadních plynů
 • Výroba biopaliv
 • Výroba syntetických paliv z CO2
 • Vývoj a optimalizace chemických procesů
 • Výzkum a vývoj katalyzátorů

Naši zaměstnanci

Náš mezinárodní tým s více než 140 zaměstnanci má k dispozici v Evropě jedinečnou vědeckovýzkumnou infrastrukturu od laboratoře až po pilotní zařízení.

Grafik Mitarbeiter

 • Procesní inženýři    
 • Chemici
 • Materiáloví inženýři    
 • Fyzici
 • Matematici
 • Strojní inženýři   
 • Ekologičtí inženýři
 • Informatici
 • Metalurgové
 • Ekonomové
 • Psychologové
 • Laboranti  
 • Elektrikáři
 • Technici
 • Mediální designéři

Naši partneři

Společně s našimi mezinárodními partnery z vědy a hospodářství v oblasti energetiky, chemie, metalurgie, automobilového průmyslu, výstavby investičních celků či odpadového hospodářství a recyklace pracujeme na inovativních řešeních pro uhlíkovou transformaci.

Grafik Partner Wortwolke


Přínos k uhlíkové transformaci

Od Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí k Inovačnímu centru pro uhlíkové transformační technologie

Již 100 let se odborníci ve Freibergu věnují výzkumu v oblasti získávání uhlíkatých surovin pro chemické, metalurgické a energetické inženýrství.
Dnešní univerzitní Institut pro Energetické procesní inženýrství a Chemické inženýrství je vůdčím centrem pro výuku a výzkum technologií pro oběhové uhlíkové hospodářství s mezinárodní působností.
Sídlo institutu v Reiche Zeche má k dispozici jedinečnou výzkumnou infrastrukturu, inovativní modelační a simulační nástroje včetně nejmodernějšího analytického a velkorozměrného testovacího zařízení. Výzkumné kompetence institutu IEC se v minulých letech rozšířily o oblast katalýzy, především o katalytické čištění odpadních plynů a syntézu uhlíkově neutrálních paliv.

K 100. výročí své existence v roce 2019 zřídil Institut Fraunhofer IMWS (Halle) detašované pracoviště Fraunhofer KKT zaměřené na technologie pro oběhové uhlíkové hospodářství.


Kam směřujeme?

Technologické a inovační centrum pro oběhové uhlíkové hospodářství

 • Mezinárodní kompetenční centrum pro inovativní klíčové technologie s cílem zajistit udržitelnou tvorbu hodnot
 • Pilotní platforma pro pyrolýzu a zplyňování
 • Nezávislý Institut Fraunhofer IWKP pro vodíkovou a uhlíkovou procesní techniku
 • Centrum pro modelový vývoj a optimalizaci procesů
 • Mezinárodní síť pro oběhové uhlíkové hospodářství
 • Přijetí uhlíkové transformace veřejností, politickou sférou i trhem

Katalýza příští generace

 • Efektivní katalyzátory a procesy pro čištění výfukových a průmyslových odpadních plynů
 • Chemické procesy na výrobu nafty z rostlinných olejů a řas
 • Výroba syntetického zemního plynu, benzínu a nafty, kerosinu a vosků z CO2
 • Základní pochopení fungování katalyzátorů ve výrobě plynných a kapalných pohonných látek nebo při čištění odpadních plynů
Grafik Katalyse