II UHLÍKOVÉ DILEMA

I CO JE UHLÍK?
II UHLÍKOVÉ DILEMA
III POTŘEBUJEME UHLÍKOVOU REVOLUCI!
IV NÁŠ INSTITUT
V TECHNOLOGIE PRO UHLÍKOVOU TRANSFORMACI
VI INOVACE PRO UDRŽITELNÉ PRODUKTY

Uhlík představuje důležitou součást naší společnosti a hospodářství. Dnešní využívání uhlíku však vede k negativním dopadům na podnebí a životní prostředí.

Klimatická změna1,2

Simplified illustration of natural greenhouse effect
Grafik Erdatmosphäre mit Gase (real)Grafik Erdatmosphäre ohne Gase (hypothetisch)
Zemská atmosféra s plyny (reálne)Zemská atmosféra bez plynů (hypoteticky)

Antropogenní emise skleníkových plynů – především uhličitého (CO₂) a methanu (CH₄) – zesilují skleníkový efekt a jsou proto považovány za hlavní příčinu globálního oteplování.

Diagramm CO2 Beeinflussung in Bezug auf Temperaturänderung

Impacts of Climate Change

Foto ÜberflutungFoto DüreFoto ArtensterbenFoto EisschmelzeFoto Klimamigration
PovodněSuchoVymírání druhů3Tání ledovcůKlimatická migrace

Dopady klimatické změny

Tzv. „Earth Overshoot Day“ je den, kdy lidstvo spotřebovalo přírodní zdroje, které je Země schopná za rok sama obnovit. Kvůli stále narůstající poptávce po přírodních zdrojích nastává tento den každým rokem dříve, tzn. že „spotřebováváme“ více než jednu Zemi.4

Grafik Earth Overshoot Day

Plastová krize

Plasty hrají v našem životě důležitou roli. Celosvětově jich bylo vyrobeno již přes 8,3 miliard tun. Plastové odpady však znečišťují naše životní prostředí. Zrecyklováno bylo doposud méně než 10 % vytvořených plastových odpadů. Na rozložení jedné plastové lahve v oceánu je zapotřebí více než sto let.5,6

Foto Ocean Waste


Dilema

Můžeme využívat uhlík, aniž bychom zničili naše životní prostředí? Je možné nastolit rovnováhu?

Abbildung Waage Ausgleich Bedarf/Umwelt

Abbildung Waage Ausgleich Bedarf/UmweltAbbildung Waage Ausgleich Bedarf/UmweltAbbildung Waage Ausgleich Bedarf/Umwelt

Icon Glühbirne Wusstest du das...

Věděli jste, že ...

… při chemické recyklaci jsou odpadové látky nejprve rozloženy na základní molekuly, které se následně využívají k výrobě nových produktů?


Pohled do budoucnosti

Negativní dopady neudržitelného využívání uhlíku jsou stále silnější, protože…

… světová populace a blahobyt rostou …7,8   

Diagramm Entwwicklung der Bevölkerung 1959 - 2100 (Hochrechnung)

Diagramm Entwicklung BIP pro Kopf in 1000$ 2016 /2050 (Hochrechnung)

... a tím i poptávka po energii ... 9

Diagramm zum Energiebedarf 1980 bis 2040

… a spotřeba surovin roste.10 

Abbildung Zuwachs Rohstoffverbrauch 2011 / 2060 (Hochrechnung)

Výrazně roste především poptávka po surovinách pro zelené technologie, které mají nahradit technologie na bázi uhlíku. Tyto pocházejí převážně z politicky nestabilních zemí.11

Abbildung Rohstoffzuwachs 2013 / 2035 (Hochrechnung)

Musíme globálně myslet a lokálně jednat!


Na vrchol

Pověření

 1. Nelles, D.; Serrer, C.: Kleine Gase – Große Wirkung: Der Klimawandel; KlimaWandel GbR, Friedrichshafen, 2018; pp. 8–9
 2. Spektrum.de SciLogs Home Page. Der globale CO2-Anstieg: Die Fakten und die Bauernfängertricks; https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/der-globale-co2-anstieg-die-fakten-und-die-bauernfaengertricks/ (accessed February 20, 2020)
 3. Díaz, S.; Settele, J.; Brondízio, E.S.; Ngo, H. T.; Guèze, M.; Agard, J.; Arneth, A.; Balvanera, P.; Brauman, K. A.; Butchart, S. H. M.; Chan, K. M. A.; Garibaldi, L. A.; Ichii, K.; Liu, J.; Subramanian, S. M.; Midgley, G. F.; Miloslavich, P.; Molnár, Z.; Obura, D.; Pfaff, A. ; Polasky, S.; Purvis, A.; Razzaque, J.; Reyers, B.; Roy Chowdhury, R.; Shin, Y. J.; Visseren-Hamakers, I. J.; Willis, K. J.; Zayas, C. N. (eds.): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services; IPBES secretariat, Bonn, 2019. 56 pages
 4. Earth Overshoot Day Home Page: Past Earth Overshoot Days; https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/ (accessed February 20, 2020)
 5. Heinrich-Böll-Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): PLASTIKATLAS 2019; 2nd edition; Möller Druck und Verlag GmbH: Ahrensfelde, 2019; p. 8
 6. Barnes, D.K.A.; Galgani, F.; Thompson, R.C.; Barlaz, M.: Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. Phil. Trans. R. Soc. B 2009, 364, pp. 1985–1998
 7. Our World in Data Home Page: World population by region projected to 2100; https://ourworldindata.org/grapher/historical-and-projected-population-by-region (accessed February 20, 2020)
 8. PwC: The Long View: How will the global economic order change in 2050? PricewaterhouseCoopers LLP, 2017, p. 34
 9. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR): BGR Energiestudie 2018 – Daten und Entwicklungen der deutschen und globalen Energieversorgung; 22; Hannover, 2019; p. 37
 10. OECD: Global Material Resources Outlook to 2060 – Economic drivers and environmental consequences; OECD Publishing: Paris, 2018; p. 4
 11. DERA Infochart: Rohstoffe für Zukunftstechnologien; selected results of DERA study; published 08.02.2018; https://www.deutscher-rohstoffeffizienz-preis.de/DERA/DE/Downloads/dera-infochart.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (accessed February 20, 2020)