I CO JE UHLÍK?

I CO JE UHLÍK?
II UHLÍKOVÉ DILEMA
III POTŘEBUJEME UHLÍKOVOU REVOLUCI!
IV NÁŠ INSTITUT
V TECHNOLOGIE PRO UHLÍKOVOU TRANSFORMACI
VI INOVACE PRO UDRŽITELNÉ PRODUKTY

Fakta

Abbildung Kohlenstoff Chemisches Element im PeriodensystemAbbildung Seit der Steinzeit zum Feuer machen genutztAbbildung 1775 von Lavoisier als chemisches Element erkanntAbbildung 11. häufigstes Element der Erdkruste (0,02 Ma.-%)Abbildung Element mit größter Vielfalt an chemischen VerbindungenAbbildung Als CO₂ in der Atmosphäre (0,041 Vol.-%)
Chemický prvek 4.A skupiny
periodické soustavy
Již od doby kamenné využívaný
k rozdělávání ohně
Jako chemický prvek objeven v
roce 1775 A. Lavoisierem1
11. nejrozšířenější prvek
v zemské kůře (0,02 hm.%)2,3
Prvek s největší rozmanitostí
chemických vazeb
Jako CO₂ v atmosféře
(0,041 obj.%)4

Zdroje uhlíku

Druhy

Abbildung Primärrohstoffe = fossile und nachwachsende Rohstoffe Abbildung Sekundarrohstoffe = Reststoffe

Struktury

Společné znaky zdrojů uhlíku:

 • Hlavní prvky uhlík (C), vodík (H) a kyslík (O)
 • Nositel chemicky vázané energie

Abbildung Beispiele einer Molekülstruktur für Kohlenstoff in gasförmig flüssig und fest

Kde se uhlík vyskytuje?

Abbildung Wo kommt Kohlenstoff vor?

Icon Glühbirne Wusstest du, dass …

Věděli jste, že ...

… uhlík a jeho sloučeniny jsou základem života na Zemi? Všechny živé organismy jsou složeny z organických sloučenin uhlíku. Společně s vodíkem a kyslíkem může uhlík vytvářet komplexní molekuly.

Abbildung Keine KunststoffeAbbildung Keine FlüssigkraftstoffeAbbildung StromausfälleAbbildung Kalte HäuserAbbildung Kein ZementAbbildung Kein Stahl
Žádné plasty

Žádné kapalné
pohonné hmoty

Výpadky elektřinyStudené domyŽádný cementŽádná ocel

A co náš život bez uhlíku?

Bez umělých hmot

… by nešlo nic. Bez spotřebního zboží, vybavení domácnosti, elektrospotřebičů, oblečení, hraček či dopravních prostředků z umělých hmot je náš každodenní život nepředstavitelný. Můžeme jejich spotřebu sice omezit, ale nikdy se jich zcela vzdát.

Grafik Wofür brauchen wir Plastik?

Abbildung Haus - mit und ohne Kunststoffe

Bez kapalných pohonných hmot

Icon Kein Flugbetrieb

Icon Keine Schifffahrt

... by nebylo možné létat ani využívat lodní dopravu.6,7 Také u osobních a nákladních automobilů budou tyto pohonné látky hrát v dohledné době zásadní roli. Podíl aut na elektřinu a palivové články je v současnosti menší než 1 % (stav 2019).8

Bez energie z fosilních paliv

… bychom měli výpadky elektřiny a studené domy.

Má-li se podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energie i nadále zásadně zvyšovat, je třeba vyřešit následující otázky:9

 • Jak lze kolísající energii z obnovitelných zdrojů skladovat?
 • Jak se vypořádáme s energetickou transformací v oblastech výroby tepla, dopravy či průmyslu?
 • Jak dosáhnout všeobecného přijetí dalšího rozvoje obnovitelných energií?

Primární spotřeba energie podle zdrojů energie, Německo, 201810

Diagramm Primärenergieverbrauch nach Energieträgern, Deutschland, 2018

Uhlík je součástí všech oblastí našeho života a hospodářství.

Na vrchol

Pověření

 1. WISSEN-digital Home Page: Kohlenstoff (accessed February 20, 2020); iportale GmbH
 2. Allègre, C.; Manhès, G.; Lewin, É.: Chemical composition of the Earth and the volatility control on planetary genetics. Earth Planet. Sci. Lett. 2001, 185, pp. 49–69
 3. Geophysics, Astronomy, and Acoustics (Section 14). In: CRC Handbook of Chemistry and Physics; Haynes, W. M., Ed.; 97th edition; CRC Press LLC (Taylor & Francis Group): Boca Raton, 2017; p. 14–17
 4. National Oceanic and Atmospheric Administration Home Page, Earth System Research Laboratory, Global Monitoring Division: Trends in Atmospheric Carbon Dioxide (accessed February 20, 2020)
 5. Heinrich-Böll-Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): PLASTIKATLAS 2019; 2nd edition; Möller Druck und Verlag GmbH: Ahrensfelde, 2019; p. 15
 6. Traa, Y.; Behrendt, F.; Rieck, J.; Krzack, S.; Hannes, J.: Faktensammlung Kohlenstoff Teil 5/8 –Substitutionsmöglichkeiten fossiler kohlenstoffhaltiger Energieträger durch Erneuerbare Energien. In: ERDÖL ERDGAS KOHLE 2019, Heft 3, pp. 110–113
 7. Concawe (Environmental Science for the European Refinery Industry): Marine Fuel Facts; Brussels, published September 19, 2016 (accessed February 20, 2020)
 8. Kraftfahrtbundesamt Home Page: Bestand an Pkw am 1. Januar 2019 nach ausgewählten Kraftstoffarten (accessed February 20, 2020)
 9. Henning, H.-M.; Palzer, A.: 100 % Erneuerbare Energien für Strom und Wärme in Deutschland, Studie Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE; Freiburg, 2012
 10. Umweltbundesamt Home Page: Primärenergieverbrauch (accessed February 20, 2020)