Contacts

Contact persons for the page:Betriebsärztin

  • Joachim [dot] Appeltathrz [dot] tu-freiberg [dot] de
  • Sandra [dot] Schwarzeratzuv [dot] tu-freiberg [dot] de
  • Danny [dot] Klauseatzuv [dot] tu-freiberg [dot] de

This page contains contact details for the following central offices at the TU Bergakademie Freiberg:

Useful information

Adress

Technische Universität Bergakademie Freiberg
Akademiestraße 6
09599 Freiberg
Phone: +49 3731 39 0
Fax: +49 3731 22195