Contacts

Contact persons for the page:How to contact us

  • Alexander [dot] Kaufmann1atstudent [dot] tu-freiberg [dot] de
  • Anne [dot] Pfohlatstudent [dot] tu-freiberg [dot] de
  • Franziska-Geraldine [dot] Ueberschaeratstudent [dot] tu-freiberg [dot] de
  • Johannes [dot] Klugeratstudent [dot] tu-freiberg [dot] de
  • Meike-Lisa [dot] Boeselatstudent [dot] tu-freiberg [dot] de
  • Robin [dot] Friggeatstudent [dot] tu-freiberg [dot] de
  • Tobias-Sebastian [dot] Ueberschaeratstudent [dot] tu-freiberg [dot] de
  • Ulrich [dot] Meieratstudent [dot] tu-freiberg [dot] de

This page contains contact details for the following central offices at the TU Bergakademie Freiberg:

Useful information

Adress

Technische Universität Bergakademie Freiberg
Akademiestraße 6
09599 Freiberg
Phone: +49 3731 39 0