Carbon Discovery Trail – Poznávací cesta Uhlík

Infoboards des Carbon Discovery Trails
Co mají společného tvůj mobilní telefon, tvé tričko a tvá tužka? Obsahují uhlík! Na naší vzdělávací stezce se dozvíš více o tomto jedinečném prvku a jeho vlivu na náš život, náš blahobyt a naše životní prostředí.

Uhlík znamená rozmanitost. Jako diamant je nejtvrdší přírodní látkou a je bezbarvý. Jako grafit je naopak měkký a černý. Ve spojení s jinými prvky, především vodíkem, je škála jeho nejrůznějších vlastností ještě větší.

Přibližně 90 % všech známých chemických sloučenin jsou sloučeniny uhlíku. Všichni živí tvorové se skládají z organických sloučenin uhlíku. Umělé hmoty a pohonné látky jsou sloučeniny uhlíku a vodíku. Jako nositel energie a tepla je uhlík motorem vývoje. Tento prvek tvoří důležitý pilíř našeho hospodářství a společnosti a náš každodenní život si bez něj představit nelze.

Průmyslové využití uhlíku má však i svou stinnou stránku. Antropogenní emise oxidu uhličitého (CO2) a methanu (CH4) urychlují klimatické změny. Přírodní zdroje docházejí. Umělé hmoty zamořují naše životní prostředí. Proto musíme na budoucí využívání uhlíku začít nahlížet novým způsobem.

Z interaktivních informačních tabulí na naší poznávací cestě se mimo jiné dozvíte, jak lze snížit emise CO2, jak se vyrábí „zelené“ pohonné hmoty nebo jak se používá odpad k výrobě nových produktů. Poté si můžete při procházce po areálu našeho institutu prohlédnout velká zařízení na výzkum a testování nových technologií.

Carbon Discovery Trail

Navštivte poznávací stezku, denně od 08:00 do 20:00 hod., vstup volný.

Shlédněte následující teaser a nalaďte se na naši stezku: Teaser Poznávací cesta Uhlík (nĕmecky).

Eröffnung Carbon Discovery Trail

18.06.2020 byla slavnostně otevřena a odhalena poznávací stezka. Live stream z akce můžete shlédnout zde: Zahajovací akce Poznávací cesta Uhlík.

Důležité informace ve zkratce:

Co Vás čeká?Interaktivní informační tabule plné vědomostí a procházka areálem našeho institutu kolem našich velkých testovacích zařízení
Kde?Fuchsmühlenweg 9 (Reiche Zeche) 09599 Freiberg
Kdy?Od 18.06.2020 v rámci 4. Saské zemské výstavy: 4. Sächsischen Landesausstellung
Kolik stojí vstupné?

Nic. Jednoduše přijďte!

 Sponzorováno:

logos