Regional Center Freiberg

Logo EIT RM RCF

Uniwersytet Techniczny Akademia Górnicza Freiberg (TU BAF) wspólnie z Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) uczestniczą w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT) są członkami Knowledge and Innovation Community EIT RawMaterials (KIC EIT Raw Materials). Głównym celem EIT jest poprawa zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności w Europie poprzez umacnianie zdolności innowacyjnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

We wrześniu 2015 rozpoczęły się na TU BAF działania mające na celu utworzenie EIT RawMaterials - Regional Center Freiberg. Biuro będzie odgrywało znaczącą rolę w regionalnym wspieraniu nauki i badań oraz edukacji zawodowej i ludowej, jak również ochrony środowiska. 

Integracja Regional Center Freiberg