EIT RawMaterials

Zinc mine nugget

Integracja innowacji naukowych z przedsiębiorstwami - jest głównym celem EIT RawMaterials www.eitrawmaterials.eu, który jest promowany przez European Institute of Innovation and Technology (EIT) www.eit.europa.eu. EIT RawMaterials jest największym i najbardziej znaczącym konsorcjum w branży surowców w skład, którego wchodzi ponad 100 partnerów z dziedziny przemysłu, badań i nauki z ponad 22 krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Darstellung der Bezihung zwischen Ausbildung, Innovation und Forsschung

Konsorcjum zamierza wzmocnić konkurencyjność, wzrost i atrakcyjność europejskiego sektora surowców, poprzez intensywne wspieranie innowacji i przedsiębiorczości.  Działania skierowane są do całego europejskiego ekosystemu surowców i będą zarządzane przez ponadkrajowe Co-Location Centers (CLC) oraz siedzibę główną w Berlinie. EIT RawMaterials – Regional Center Freiberg (RCF) jest częścią Eastern CLC. 

 

EIT RawMaterials Eastern CLC działa, jako regionalny oddział i reprezentuje

  • 12 głównych partnerów (5 firm, 3 instytuty badawcze i 4 uniwersytety) oraz
  • 18 partnerów biznesowych (2 firmy, 6 instytutów badawczych i 10 uniwersytetów),

które znajdują się w

  • Polsce,
  • Austrii,
  • Niemczech
  • oraz w krajach południowo-wschodnioeuropejskich. 

Karte des EIT RawMaterials